Loading...
검색열기 메뉴
사진
로그인이 필요합니다.
사진
로그인이 필요합니다.
Tiny Pixel Farm
Từ điển Hán Việt
4.7805
82 명 참여
무료
backward
forward
Từ điển Hán Việt cho người học, nghiên cứu Hán-Nôm.

Chức năng chính:

- Tra cứu từ Hán, Việt, Nôm; tra theo bộ; tra theo mã Pinyin; tra theo mã Unicode.
- Xem cách viết từ (stroke order), nghe phát âm pinyin (yêu cầu kết nối Internet).
- Dữ liệu tra cứu đa dạng: định nghĩa, biến thể, các cách đọc...
- Lịch sử tìm kiếm, từ yêu thích.

(*) Chú ý:
- Hướng dẫn sử dụng có tại: http://ndquangr.blogspot.kr/2016/04/tu-ien-han-viet-android-version-40.html
- Phiên bản IOS: https://itunes.apple.com/us/app/tu-ien-han-viet/id884500169?ls=1&mt=8

Nguồn dữ liệu tham khảo:
- Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn (vietnamtudien.org/hanviet/) (*)
- Tự Điển Chữ Nôm (nomfoundation.org)
- MDBG Chinese-English Dictionary (www.mdbg.net/chindict)
- Unicode Consortium (unicode.org)
- Cổ Hán văn (http://www.cohanvan.com)

(*) BNF (Bibliothèque Nationale de France) Copyright Paris © DTK : Đặng Thế Kiệt, email: dangthekiet2002@yahoo.fr
리뷰 리뷰작성
4.7805
82 명 참여
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
추가정보
가격
무료
다운로드 수
100 미만
등록일
1970년 01월 01일
업데이트
-
파일크기
0byte
콘텐츠 등급
전체
인앱 상품
-
제공
Iljimae Apps
개발자
-
-
미스토어 앱 다운로드
이용약관
다운로드 및 설치 안내
사용자님의 리뷰
리뷰는 공개되며 수정할 수 있습니다. 리뷰를 삭제하지 않는 한 이전에 수정한 내용도 개발자와 사용자가 볼 수 있습니다.
100단어 이상의 리뷰가 가장 도움이 됩니다.
사용자님의 리뷰