Loading...
검색열기 메뉴
사진
로그인이 필요합니다.
사진
로그인이 필요합니다.
Tiny Pixel Farm
Lotteria Delivery
4.8101
79 명 참여
무료
backward
forward
Đây là ứng dụng đặt hàng với Lotteria Việt Nam.

Khi đặt hàng với Lotteria Việt Nam, vui lòng chấp nhận các điều khoản sau:
LOTTERIA Việt Nam chỉ tiếp nhận đơn hàng trực tuyến từ 08:00 sáng đến 21:30 tối hàng ngày (từ Thứ 2 – Chủ nhật).

LOTTERIA Việt Nam ưu tiên tiếp nhận đơn hàng có giá tri tối thiểu là 80.000 đồng và trong vòng bán kính 3km thuộc khu vực giao hàng (giá trị trên 150,000VND và trong vòng bán kính 5km trong khu vực giao hàng).

Ngoài những trường hợp trên, xin vui lòng gọi vào số hotline của tổng đài để yêu cầu. Khách hàng muốn đặt hàng trên website hay apps vui lòng đăng kí thông tin thành viên và đăng nhập hoặc cung cấp số điện thoại giao hàng. Lưu ý, số điện thoại của bạn sẽ được xác thực bằng mã OTP.

Vui lòng nhấn vào Thực đơn để bắt đầu chọn sản phẩm và đặt hàng.
리뷰 리뷰작성
4.8101
79 명 참여
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
추가정보
가격
무료
다운로드 수
100 미만
등록일
2021년 02월 27일
업데이트
-
파일크기
10.7Mb
콘텐츠 등급
전체
인앱 상품
-
제공
LOTTE DATA COMMUNICATION CO., LTD VIET NAM
개발자
-
-
미스토어 앱 다운로드
이용약관
다운로드 및 설치 안내
사용자님의 리뷰
리뷰는 공개되며 수정할 수 있습니다. 리뷰를 삭제하지 않는 한 이전에 수정한 내용도 개발자와 사용자가 볼 수 있습니다.
100단어 이상의 리뷰가 가장 도움이 됩니다.
사용자님의 리뷰