Loading...
검색열기 메뉴
사진
로그인이 필요합니다.
사진
로그인이 필요합니다.
Tiny Pixel Farm
SHub Classroom học liệu trực tuyến
4.7805
82 명 참여
무료
backward
forward
Với SHub Classroom, giáo viên có thể xây dựng kho tài nguyên học tập trực tuyến, áp dụng vào việc giảng dạy: Bài giảng, tài liệu đọc thêm, bài tập, kiểm tra và nhiều tiện ích hơn thế nữa.

LƯU TRỮ HỌC LIỆU KHÔNG GIỚI HẠN: Các học liệu số như: Bài giảng, tài liệu, bài tập, kiểm tra... sẽ được lưu trữ theo từng chương và bài cụ thể. Chúng tôi xây dựng cho bạn một nơi tuyệt vời để lưu trữ tài nguyên và tái sử dụng chúng cho nhiều lớp học khác nhau.

CÔNG CỤ KHAI THÁC HỌC LIỆU HIỆU QUẢ: Bên cạnh việc lưu trữ, SHub Classroom còn cung cấp một bộ công cụ khai thác cho từng loại học liệu khác nhau. Công cụ kiểm tra trực tuyến, thống kê kết quả, bảng điểm chi tiết, công cụ xem bài giảng, xem tài liệu, chia sẻ tài nguyên...

CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ TIỆN ÍCH CHO LỚP HỌC: Lớp học là nơi học liệu được sử dụng cho học sinh, sinh viên hay học viên của bạn. SHub Classroom hỗ trợ các tính năng tiện lợi giúp giáo viên quản lý lớp học tối ưu như: Tạo thông báo, theo dõi hoạt động của lớp, tương tác với học sinh...
리뷰 리뷰작성
4.7805
82 명 참여
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
추가정보
가격
무료
다운로드 수
100 미만
등록일
2020년 08월 30일
업데이트
-
파일크기
37.1Mb
콘텐츠 등급
전체
인앱 상품
-
제공
Nguyễn Đăng An
개발자
-
-
미스토어 앱 다운로드
이용약관
다운로드 및 설치 안내
사용자님의 리뷰
리뷰는 공개되며 수정할 수 있습니다. 리뷰를 삭제하지 않는 한 이전에 수정한 내용도 개발자와 사용자가 볼 수 있습니다.
100단어 이상의 리뷰가 가장 도움이 됩니다.
사용자님의 리뷰